Charlotte Extercatte: ‘Tip voor het verlanglijstje van de burgemeester van Zwolle’

Charlotte Extercatte: ‘Tip voor het verlanglijstje van de burgemeester van Zwolle’

Sintfeest als metafoor voor toekomstbestendig ondernemen in Regio Zwolle

Waarom vieren we eigenlijk Sinterklaas? Ken je dat, die vragen van een kind, waarvan je denkt: goede vraag! Dit was er zo één: Gelukkig is er dan Wikipedia om ze te kunnen beantwoorden. Vaak zetten deze vragen me dan aan het denken. Ook dit keer. En dat gaf een inzicht op de toekomst voor het ondernemerschap in de regio. 

Wikipedia meldt: Van oorsprong is het feest bedoeld om gehoorzaamheid en ijver onder de jeugd te bevorderen. Het feest geeft aanleiding om een verschil tussen ‘goed gedrag’ en ‘ongewenst gedrag’ in de sociale kringen van kerk, gezin en school te bespreken. Het is een feest dat al vanaf de vroege Middeleeuwen bestaat. Door de eeuwen heen kent het feest veel verschillende uitingen. De vorm verandert veel, maar het is hoopvol om te zien dat de essentie wel degelijk overeind blijft.

Het Sintfeest lijkt een mooie parallel te hebben met de transities waar we momenteel als regio in zitten. De transities hebben allen gemeen dat het gaat om een oproep om de goede dingen te doen. Om de maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en participatie, slimme inzet van energie en grondstoffen bij toenemende schaarste en het toenemend belang van toekomstbestendig human capital agenda. Vraagstukken die al eeuwenlang van gedaante wisselen en perioden van overvloed en meer beheersing kennen en tot gesprekstof leiden op verjaardagen, de wandelgangen op school, werk en in de kerk.

In onze regio Zwolle gaan er een heleboel erg goed. Uniek door de ruimte voor groei hier. Dat noemde Peter Snijders dit weekend in een van zijn eerste statements in zijn nieuwe rol (lees hier zijn bericht). Hij lijkt duidelijk op missie om hier meer bekendheid aan te geven en geld bij het Rijk op te halen in nationaal en internationaal verband. Meer middelen uit de rijksportemonnee staan duidelijk op het verlanglijstje van de burgemeester. Als we de Sinttraditie hierin volgen, dan geldt hier het adagium: ‘wie goed doet, krijgt lekkers….’.

De vraag is natuurlijk – als dat ‘lekkers’ dan eenmaal binnen is gehaald – waar al het strooigoed dat wordt binnengehaald uiteindelijk beland. Vroeger thuis moesten we de pepernoten altijd eerlijk verdelen. En hoe meer pepernoten, hoe minder gedoe. Maar in de huidige tijd met ondernemers die tot aan de nek in de problemen zitten door bijvoorbeeld stikstofdossiers en PFAs of door de tekorten in het sociaal domein, is er meer gedoe. Ook zijn er meer mensen met wie de pepernoten gedeeld moeten worden. We hebben niet alleen een sociale transitie, maar ook een klimaatadaptatie, energietransitie en grondstoffentransitie en human capital uitdaging. Kortom weinig pepernoten, te verdelen met veel mensen, dat is onherroepelijk gedoe.

Van teveel pepernoten krijg je buikpijn. We zien het nu al: de discussie rondom Black Friday. Een discussie die ook al in 1600 werd gevoerd, leerde ik van Wiki : een feest dat aanzet tot consumentisme ten koste van bepaalde doelgroepen in de samenleving. Dat zijn schadelijke neveneffecten van groei.

Groei klinkt als een mooi perspectief om het gedoe voor te zijn. Maar in de huidige tijdsgeest – die steeds verandert – is groei misschien niet meer de term die de lading dekt voor Regio Zwolle. Nu met de stikstofproblematiek wordt duidelijk dat er te veel mensen en te weinig pepernoten zijn en er dus gedoe is. Het gevolg zijn van onsamenhangend beleid en weinig visie. Idem in het sociaal domein. Over de debacles in het energiedebat nog maar te zwijgen. Groei is ook eindig, zeggen steeds meer experts zoals Kate Haworth. Groei vraagt om een nieuwe balans. En met zoveel stakeholders in de economie, dus om goed gesprek.

Wat ik Peter Snijders toewens in zijn schoen is een krachtige definitie voor Goede Groei in de regio. Goede groei vraagt om een duidelijke visie op de toekomst met krachtig kader om de samenwerking tussen al die partijen waar we zo trots op zijn in die flexibele, kleine organisatie, kracht bij te zetten. Groei waarbij je precies zoveel pepernoten krijgt, dat het feest gezellig blijft. En waar de mensen die het ‘goede doen’, extra pepernoten krijgen.


Charlotte Extercatte begeleidt bestuurders en directies in het realiseren van de Nieuwe Economie met de kracht van ambassadeurs. De menselijke factor organiseren is cruciaal maar onderschat om tot vernieuwing te komen in de huidige economie. Meer over Charlotte op LinkedIn, of beluister Charlotte Extercatte via Spotify (voor abonnees). Meer informatie is te vinden op AmbassadorWise.

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!