Regio Zwolle: focus op bewezen en veelbelovende sectoren

Regio Zwolle: focus op bewezen en veelbelovende sectoren

De economische agenda Regio Zwolle 2018 – 2022 geeft de sectoren kunststoffen, health, agri-food, logistiek, vrijetijdseconomie en e-commerce extra aandacht. Deze sectoren hebben elk een belangrijke waarde voor de regio. Daarnaast is het een interessante mix van sectoren die zich al bewezen hebben en sectoren die met extra aandacht de regionale economie sterker kunnen maken.

Kies sectoren met impact

Het onderzoek de Kracht van Oost laat zien dat een aantal sectoren van grote invloed zijn op de werkgelegenheid in de regio en een grote toegevoegde waarde hebben. Zo zijn de sectoren health (16%) en logistiek (12%) beiden verantwoordelijk een groot deel van de werkgelegenheid in de Regio Zwolle. Maar ook agri-food (7%) en de vrijetijdseconomie (8%) zijn relatief grote werkgevers.

Aandeel toegevoegde waarde sectoren Regio Zwolle

E-commerce en kunststoffen hebben een andere uitgangssituatie. Beiden sluiten aan bij relatief nieuwe economische activiteiten, zoals het Internet of Things, digitalisering en 3D-printing. Hierdoor bieden deze sectoren veel potentieel. Hoewel e-commerce nog relatief jong is, laat de sector een snelle groei zien. Nu al levert het 2% van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de Regio Zwolle. Binnen de topsector Chemie zijn kunststoffen van groot belang in Oost-Nederland. Een groot deel van de kunststofbedrijven in Nederland bevindt zich hier.

Aandeel werkgelegenheid van sector binnen Regio Zwolle

Juist binnen deze focussectoren liggen er inhoudelijk tal van kansen om te werken aan de maatschappelijke vragen voor de toekomst. Zo kan de sector agri-food direct bijdragen aan duurzame voedselproductie, terwijl de sector health in staat is om innovatieve care-oplossingen te realiseren, zoals meer zorg op afstand.

Benut bewezen succes

Binnen de sectoren kunststoffen, health, agri-food en e-commerce boekte de samenwerking tussen partners in de Regio Zwolle successen om op voort te bouwen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Polymer Science Park (innovatie- en expertisecentrum voor kunststoftechnologie), het Health Innovation Park (cluster- en netwerkvorming, business development in gezondheidszorg en zorg op afstand), het Agri&Food Innovatiecluster (met een focus op keteninnovatie en circulariteit) en de totstandkoming van het cluster e-commerce (aantrekken en opleiden van digitaal talent).

Ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en de omgeving ondersteunden via het Polymer Science Park alleen al in 2016 61 innovatieprojecten, bijvoorbeeld met advies, begeleiding en in business development. Daarnaast werkt een nieuw consortium nu aan de oprichting van een innovatiecampus en topwerklocatie voor het science park. Ook het Health Innovation Park toonde haar meerwaarde al vaak aan. In 2016 begeleidde ze 123 innovatieprocessen en was ze betrokken bij de marktintroductie van zeker 99 producten en diensten. Mede op basis van deze resultaten deelden de partners binnen dit innovatiepark de ambitie om samen een health campus te realiseren. In 2016 ondersteunde het Agri&Food Innovatiecluster op haar beurt 92 innovatieprojecten met advies, begeleiding en nieuwe netwerken in de agri-food.

Ook startte een cluster e-commerce waarin dertig ondernemers zich samen met vijf onderwijsinstellingen hard maken voor het versneld beschikbaar krijgen van digitaal talent. Dit cluster heeft als doel om op korte en lange termijn voldoende talent voor deze digitale sector naar de regio te halen of hen hier op te leiden. De extra aandacht voor e-commerce toont daarnaast een aanzuigende werking op ondernemers.

Ondersteun kansrijke sectoren

Binnen de regio bestaat een minder eenduidig beeld van de sectoren logistiek en vrijetijdseconomie. Daardoor zijn zij, met aandacht vanuit de economische agenda, extra kansrijk.

Zo kent de regio een actieve logistieke sector. De samenwerking bevindt zich op meerdere schaalniveau’s, zoals binnen Port of Zwolle, de Strategisch Logistieke Alliantie en het gemeentelijke cluster logistiek. Veel van de initiatieven hier zijn relevant voor de regio, maar opereren nog onafhankelijk. De economische agenda ziet kansen in meer samenwerking binnen de sector, bijvoorbeeld in het streven naar succesvolle toepassingen van e-logistics en een nog betere infrastructuur via land, water, lucht en spoor.

Ook in de vrijetijdseconomie kent de Regio Zwolle veel initiatieven. De agenda wil onderzoeken of de potentie van samenwerking bij deze activiteiten al voldoende benut wordt. Ondernemers vinden elkaar bijvoorbeeld al via het platform Gastvrij Overijssel. Toch is extra slagkracht misschien mogelijk, wanneer meer gemeenten zich bij dit marketinginitiatief aansluiten. Daarnaast vinden nog weinig ondernemers uit de vrijetijdseconomie de innovatieweg naar Kennispoort. Hier ligt nog een kans voor innovatie en vernieuwing, zowel van het productaanbod als in de keten.

Bron: EBRZ – Economische agenda Regio Zwolle 2018-2022

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!