Corona Handbook

Home Politiek Corona Handbook

We helpen elkaar verder: Online Advies voor Ondernemers

Dit zijn bijzondere tijden. Inkomsten staan in sommige gevallen stil,  maar de kosten lopen wel door. Hoe komen we deze tijd door? We kunnen elkaar helpen, met tips, maar ook met inspiratie. 

Heeft u een vraag die van toepassing is op de coronacrisis, of een opmerking, of een mededeling die anderen inspireert en ondersteunt, laat het ons weten. Heeft u een creatief idee? Ook dat is belangrijk: we moeten anders denken dan we gewend zijn te doen. Een ondernemer moet ‘out of the box’ kunnen denken. Nu is de tijd daarvoor. Geef ons die ingevingen door. Daarmee kunnen we elkaar een steuntje in de rug geven.

Onderaan deze pagina kunt u uw vraag/opmerking kwijt.

Algemeen

Een van mijn werknemers is besmet met het coronavirus, wat nu?

Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:

Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.

Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.

Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.

Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.

Maak indien mogelijk een logboek van personen met wie de desbetreffende werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers en houdt bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.

Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek.

Mijn Poolse werknemer is plotseling naar Polen vertrokken. Moet ik hier vakantiedagen voor afboeken?

Het is begrijpelijk dat arbeidsmigranten wellicht graag naar huis willen, maar tegelijk hebben ze zolang hun dienstverband voortduurt wel de verplichting om te komen werken. In deze bijzondere crisissituatie is het zoeken naar een praktische oplossing. Zoals:
Heeft de werknemer genoeg overuren om te compenseren? Zet deze dan eerst in en informeer de werknemer hierover.

Heeft de werknemer nog vakantie-uren? Dan is het ook een mogelijkheid deze op te nemen.

Onbetaald verlof opnemen is ook een optie. Normaliter maak je hierover van te voren afspraken, maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet is gebeurd. Is er nog contact met de werknemer om dit te bespreken? Als er geen verlofuren en overuren zijn (of niet voldoende) dan zou het ons advies zijn om voor onbetaald verlof te kiezen en dit aan de werknemer te communiceren.

De laatste optie is inzetten op werkweigering en uiteindelijk ontslag. Omdat het nu onduidelijk is of en wanneer deze mensen weer terug komen, is dit wellicht niet het handigst om nu te doen. Bovendien is het risico op juridisch getouwtrek over overmacht groot. Daarom hebben bovenstaande opties duidelijk de voorkeur.

Een van mijn werknemers kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

Heeft iemand in het huishouden koorts dan moet het hele gezin thuis blijven, conform de maatregelen van de overheid. Een werknemer met een ziek kind dat koorts heeft, moet dus ook thuis blijven. Maar hoe zit het met loondoorbetaling, ook als het kind niet ziek is?

Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. De Werkgeverslijn krijgt hier veel vragen over, maar de huidige wetgeving is niet echt berekend op zo’n crisis als we nu hebben. Een paar mogelijke oplossingen:

Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur, en alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.

Zorgverlof: als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen valt dit inderdaad onder zorgverlof. Wegens besmettingsgevaar is hij (en zijn eventuele partner) in dit geval inderdaad de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof kan in dit geval dus worden ingezet in deze periode. Het gaat dan om kortdurend zorgverlof (2 weken) waarbij de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt.

Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.

Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden. Echter, het is de verwachting dat deze crisissituatie nog wel een poosje gaat duren. De vakantierechten van de werknemer zijn dan wellicht niet toereikend om dit te overbruggen. Het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om dit te delen: werkgever betaalt een deel door, en werknemer zet wat verlofuren in.

Mijn werknemer wil liever zelf niet komen werken in verband met besmettingsgevaar. Hoe zit met loondoorbetaling?

Sommige werknemers zijn bang voor besmettingsgevaar en willen daarom niet komen werken. Is deze angst ongegrond? Probeer het gesprek hierover aan te gaan en de angst weg te nemen. Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

Is het belangrijk dat ik, nu ik gedwongen ben thuis te werken, een goed ingerichte werkplek heb? Ik kan toch gewoon op de bank gaan zitten?

Het is wel degelijk van belang om niet alleen op een rustige locatie aan de slag te gaan thuis, maar ook een stevige, liefst ergonomisch verantwoorde stoel te hebben. Velen zitten op de bank, aan een keukentafel of ergens in een hoekje. Niet iedereen heeft de middelen thuis zoals die op kantoor aanwezig zijn. Dat, meldt Computable, zegt de Arbo Unie. Deze dienstverlener in de bedrijfsgezondheid krijgt veel klachten van mensen die nu niet op kantoor zitten. Ze hebben geen goede werkhouding en dat leidt tot lichamelijke klachten. Een slechte wifi-verbinding kan voorts tot stress leiden omdat de verbinding wordt verbroken als je bijvoorbeeld een belangrijke werkbespreking volgt via een conference call. Die stress wordt nog eens verergerd door een rommelige situatie thuis met spelende kinderen in de nabijheid en een algemene onzekerheid: hoe lang duurt deze situatie en heb ik straks mijn baan nog wel?

Kunnen richtlijnen wellicht helpen voor thuiswerkers?

Volgens arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek wel. Hij heeft een modelbrief opgesteld voor diegenen die nu niet in hun vertrouwde werkomgeving verkeren. Werkgevers kunnen het model volledig aanpassen naar hun eigen concrete situatie. ‘Schrap naar eigen inzicht wat overbodig is, en voeg toe wat nodig is’, stelt Kamerbeek. En: ‘Houd in de gaten of het goed gaat met je medewerker. Je blijft als werkgever verantwoordelijkheid houden.’

De afspraken zijn bewust niet in de vorm van een contact, maar in een meer vriendelijke briefvorm. Aandachtspunt is ook iets praktisch zoals reiskosten. Weinig mensen realiseren zich volgens Kamerbeek dat reiskostenvergoedingen kunnen komen te vervallen op het moment dat je thuis werkt. De Belastingdienst gaat er ook niet mee akkoord dat je die onkosten onbeperkt blijft vergoeden.

Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan me niet volledig voor mijn werkgever inzetten omdat ik kinderen thuis heb, die ik bovendien in deze periode ook nog eens moet helpen met hun huiswerk.

Een werkgever kan in het ergste geval stellen dat zo’n werknemer dan maar vakantiedagen moet opnemen, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. Volgens hem moet de werkneemster in dit voorbeeld werken ‘voor eigen rekening en risico’. Er is volgens Van Gelderen geen andere manier.

Ik heb problemen met de combinatie werk en oppas. Is er eventueel nog een alternatief?

Door het coronavirus zoeken veel ouders naar een oppasoplossing. Maar ook bedrijven denken hier nu vaker over mee. Iemand van een oppascentrale had de afgelopen dagen contact met ziekenhuizen en bedrijven zoals Deloitte, Microsoft, Gall & Gall. ‘Zij hebben ook vitale afdelingen die moeten blijven draaien, denk aan datacenters.’

Het gevolg: bedrijven kopen oppastegoeden in voor hun medewerkers. ‘Zodat ze zich net even die paar uurtjes, of die ene weekenddag optimaal kunnen concentreren voor de baas’, aldus de ondernemer. Goed voor de zaak, al draait die nu ook niet op volle toeren, zegt een ondernemer.

Kan een werkgever je dwingen verlofdagen of vakantiedagen op te nemen?

Je werkt al een week thuis, met twee rondrennende jonge kinderen om je heen. Je bent minder productief, en dat ziet je baas ook. Mag je baas jouw dan verplichten om in deze tijd verlofuren op te nemen, omdat je nu minder productief bent?

‘We horen van mensen dat er nu werkgevers zijn die in verlofdagen snijden’, vertelt José Kager van vakbond FNV. ‘Maar een werkgever kan je niet dwingen om verlofuren om te nemen’, zegt universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Johan Zwemmer tegen RTLZ.

Je hebt vakantiedagen, dat zijn er minimaal 20 bij een fulltime dienstverband. En je hebt verlofdagen die buiten de vakantiedagenregeling vallen. Veel bedrijven geven werknemers bijvoorbeeld adv-dagen of een aantal dagen pretverlof. Een werknemer kan door de werkgever niet verplicht worden vakantiedagen op te nemen. “Je baas zou wel van je kunnen vragen op bepaalde dagen of in een bepaalde periode vakantiedagen op te nemen, maar daarover moet dan wel iets zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst, een CAO of een personeelsregeling. Er moet ergens een haakje zijn waaraan de werkgever deze verplichting kan ophangen”, vertelt Zwemmer.

Hoe zit het met belastingaangifte doen? Eind deze maand moet je als kleine zelfstandige bijvoorbeeld de btw-aangifte doen. Gelden de nieuwe belastingmaatregelen ook voor afdracht btw?

‘We moeten een onderscheid maken tussen de aangifte van belasting, dat moet voor de omzetbelasting in principe per maand of per kwartaal, en aan de andere kant het betalen van de belasting’, zegt hoogleraar Peter Kavelaars tegen RTLZ.

Voor het doen van die aangifte is geen bijzondere regeling. Die moet gewoon op tijd gedaan worden voor het eind van de maand. Voor de betaling is echter wel een versoepeling aangebracht.

Dat zit als volgt. Mocht de ondernemer betalingsproblemen ondervinden, dan schiet de overheid te hulp. “Eigenlijk kan, zonder voorbehoud, voor een aantal type belastingen uitstel worden aangevraagd. Dat is voor een periode van drie maanden”, legt Kavelaars uit. Het gaat dan om de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting. 

Kan ik, door alle problemen rondom het coronavirus, wel op tijd – meestal in mei – mijn vakantiegeld krijgen?

Sommige werknemers zullen er rekening mee moeten houden dat zij hun vakantiegeld dit jaar later zullen ontvangen dan gebruikelijk is, meldt BNR Nieuwsradio. Bedrijven die momenteel helemaal geen inkomsten meer hebben, denk aan de horeca of detailhandel, zullen waarschijnlijk in financiële problemen komen en moeite hebben het beoogde vakantiegeld uit te keren. Bekeken wordt of ondernemingen ook wat dit betreft een beroep kunnen doen op de steunmaatregelen die aangekondigd zijn voor ondernemers.

Ik kan, doordat ik minder opdrachten heb, mijn belastingen niet op tijd betalen.

Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennoot- schapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na je aanvraag wordt de invordering stilgezet. Binnen 4 weken moet je het verzoek motiveren. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als je de komende maanden te laat belasting betaalt.

• Verwacht je een lagere winst, dan kun je een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.
• De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Meer informatie: Belastingdienst.nl

Mag ik werktijdverkorting voor mijn medewerkers aanvragen of hangt dat af van de omzetdaling die ik heb?

Ten aanzien van een verzoek tot werktijdverkorting gelden sinds een paar dagen andere regels. Het gaat nu om ‘de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW). 

Die kun je aanvragen: als ondernemer krijg je gedurende drie maanden maximaal 90 procent van de loonkosten van werknemers gecompenseerd. Je kunt aanspraak maken op de NOW indien je verwacht dat je tenminste 20 procent van je omzet gaat missen. Je dient een aanvraag in en krijgt dan een voorschot. Dat gaat op vertrouwen. Als ondernemer ben je wel verplicht 100 procent van het loon van je werknemers te betalen. Je mag daarnaast geen mensen ontslaan. Mensen met een vast contract blijven dus in dienst. Die NOW geldt ook voor tijdelijke krachten en oproepkrachten. 

Ik moet opvang regelen voor de kinderen, wat zijn mijn rechten?

Op hele korte termijn valt dat onder het calamiteitenverlof. In hooguit een paar dagen moet je dan opvang proberen te regelen. Dat is nu wel ingewikkeld, want het idee is dat je niet naar opa of oma gaat en niet naar de opvang kan. Tijdens het calamiteitenverlof heb je recht op 100 procent doorbetaling, maar als dat niet lukt is het voor eigen rekening. Als je kinderen nergens terecht kunnen zul je vakantiedagen moeten opnemen, of gebruik maken van andere verlofregelingen.

Ik werk via een uitzendbureau. Wat zijn mijn rechten?

Dat ligt er helemaal aan in wat voor fase/uitzendcontract je zit. De grote groep die in de zogenoemde a-fase zit, hebben een uitzendbeding in het arbeidscontract staan. Dat wil zeggen: als je naar huis wordt gestuurd, eindigt ook het uitzendcontract. Eventueel met een paar dagen opzegtermijn.

Die groep heeft ‘geen poot om op te staan’. Dat is best heftig. Bij elke economische neergang moet deze groep als eerste een harde klap opvangen.

Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Op kvk.nl is meer over diverse regelingen te lezen. Een andere mogelijkheid is om microkrediet aan te vragen onder versoepelde voorwaarden. Bij microkredietverstrekker Qredits krijg je tijdelijk rentekorting

Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horeca en bedrijven in de evenementenbranche. Eis is wel dat de ondernemer een fysieke inrichting buitenshuis heeft. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

(Met dank aan RTLZ, KvK en mkb.nl)

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This