Nieuw: DEI+subsidie voor pilotprojecten in de circulaire economie

Nieuw: DEI+subsidie voor pilotprojecten in de circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) start een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten, gericht op circulaire economie. Vanaf 1 augustus 2019 is het mogelijk om deze aan te vragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor €44 miljoen beschikbaar.

Het thema

Het thema Circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Voorstellen op het gebied van recycling en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Wacht niet met indienen

Aanvragers kunnen vanaf 1 augustus tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. RVO.nl behandelt aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De regeling is verder toegelicht bij RVO.nl.

Deze regeling is één van de maatregelen die voortkomt uit de € 80 miljoen die het kabinet extra beschikbaar stelt voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Lees meer over het totale pakket aan extra middelen voor Circulaire economie op Rijksoverheid.nl. Voor informatie over dit onderwerp met betrekking tot de regio Zwolle: kennispoortregiozwolle.nl

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!