Marjon Roefs: ‘Jongeren al vroeg in contact met diverse beroepen brengen’

Marjon Roefs: ‘Jongeren al vroeg in contact met diverse beroepen brengen’

‘Het voortgezet onderwijs verprutst nogal eens de juiste keuze die een jongere zou kunnen maken voor het juiste beroep. Een die goed bij hem of haar past. Waar zijn of haar talenten liggen. In feite zou op de basisschool al begonnen moeten worden met het kinderen kennis laten maken met diverse beroepen. Zodat iemand, die ergens goed in blijkt te zijn, al in een vroeg stadium een idee krijgt wat zo’n beroep inhoudt, om daar vervolgens een gerichte opleiding voor te gaan volgen.’

Dat zegt Marjon Roefs, directeur van het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders in Zwolle (zie foto) en onder meer actief in de Raad van Toezicht bij PEC Zwolle. Zij zegt dit naar aanleiding van een eerder gehouden discussie, afgelopen maandag, tijdens de maandelijkse Networking Monday van netwerkorganisatie People’s Business, over de schaarste in ‘handjes’ – werknemers dus – in een groot aantal beroepen.

‘Hier en daar wordt geëxperimenteerd’, zegt ze, ‘met het uit het gildestelsel stammende leerling-gezel-meester-concept: een vak leren, eerst als leerling, vervolgens gezel en daarna als meester. In het begin aan het hand van een ervaren iemand die de jongere de fijn kneepjes van het vak kan leren, waarna deze zich steeds verder kan bekwamen. Die aanpak spreekt me aan. Ik zou dat graag breder opgepakt zien. Een samenwerking is er al via de Zwolse8 (acht hbo- en mbo-scholen die de handen ineen hebben geslagen), dat kan verder doorgevoerd worden. Je hebt ook het Cibap, voor creatieve opleidingen. Mocht daar een projectgroep uit ontstaan, dan wil ik daar graag zitting in nemen.’

Het hoeven wat haar betreft niet alleen de aloude ambachten te zijn, hoewel daar veel vraag naar is, maar creatief vakmanschap is ook hard nodig. ‘Onze schoolstructuur is nu eenmaal zo dat kinderen soms een opleiding kiezen die niet helemaal bij ze past. Niet zelden zeggen ouders: ‘Dat is toch niets voor jou’, terwijl zo’n kind dat juist wél wil. Daar moet al op jonge leeftijd aandacht voor zijn.’

Bouwbedrijf Plegt-Vos uit Hengelo gaat naar scholen toe om daar iets te vertellen over beroepen die gekoppeld zijn aan de bouw. Zo kunnen kinderen daar mogelijk in geïnteresseerd raken. Waar het aspect leerling-gezel-meester volgens haar al goed in de praktijk wordt gebracht is het voetbal. Neem de voetbalacademie van PEC Zwolle. Roefs: ‘Ik weet daar wat meer van omdat ik verbonden ben aan deze club. Daar leren jongens en meisjes al op heel jeugdige leeftijd aan de hand van trainers hoe ze een betere voetballer kunnen worden, en mogelijk iemand kunnen zijn die daar zijn beroep van kan maken. Het kan in de voetballerij, ik vind dat een mooi voorbeeld, waarom zou dat niet in andere beroepen kunnen?’

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.