Charlotte Extercatte: Regio Zwolle heeft een veerkrachtig decennium voor de boeg

Charlotte Extercatte: Regio Zwolle heeft een veerkrachtig decennium voor de boeg

In 2030 is Zwolle misschien wel de informele hoofdstad van ons land. Met een nieuw decennium voor de boeg, worden we uitgedaagd om eens verder vooruit te kijken dan de gebruikelijke 1, 2 of 5 jaar. Maar wat gebeurt er als we de blik eens 10 jaar vooruit werpen? Dan ziet de wereld er heel anders uit! En onze regio ook. Dankzij vers bestuur, pionierende ondernemers en geografisch het middelpunt van het land, lopen we dan voorop.

Kijk eens terug naar 2010 en je kunt stellen dat er ontzettend veel verandert in korte tijd. Het was een decennium met een ‘poef-gevoel’. Opeens ben je 10 jaar verder. Herken je dat? Zo was ik tien jaar geleden nog maar net ondernemer, had ik nog geen kinderen en leefde ik een heel ander leven in de grote stad in plaats van het rustige dorpsleven nu. Herken je dat? ‘Poef’! Zo ook in het werk: wat twintig jaar geleden voorzichtig begon met de noemer MVO of Sustainability in een enkele organisatie, is nu een mainstream transitievraagstuk.

Dat er echt iets moet gebeuren bij ondernemers, bij inwoners en bij overheid en onderwijs, dat is eigenlijk pas twee jaar een feit. Daar hoeven we geen enkele opdrachtgever meer van te overtuigen. Aan het einde van dit decennium klinkt vooral de vraag: hoe dan?! En hoe noemen we dit? Klimaatadaptief? Energieneutraal? Circulair? Gezond? Geluk? Of alles bij elkaar en dan noemen we het Integraal? Of Toekomstbestendig?

Een veerkrachtige economie. Zo noemen wij dat. Richting 2030 zijn het de Werelddoelen die als een positieve toekomstvisie met een duidelijk eindbeeld ons leiden. Het realiseren van die doelen vraagt van bestuurders een andere aanpak dan de huidige bestuurlijke portefeuilles toelaten. Door de verdeeldheid in de portemonnee, de versnippering van operationele doelen, de wirwar aan terminologie en gebrek aan lading van die begrippen, worden middelen -zowel in geld, als tijd en talent- suboptimaal gealloceerd. En dat terwijl we alle middelen zo hard nodig hebben om met de toenemende snelheid en de schaarste van grondstoffen, energie en human capital te leren omgaan. Peter Snijders noemde de termen Welzijn en Welvaart tijdens het Regiocongres in december als streven: een mooi begin met de kanttekening dat de toekomst vraagt om meer scherpte in de politieke en economische arena op de regionale kenmerken en onderscheidende kansen van onze regio.

Bestuurlijk mag er nog flink kracht bijgezet worden om aan het positief eindbeeld van 2030 handen en voeten te geven. Op EU niveau staat het frame en nu is het aan de regio’s. Daar is een wenkend perspectief : voor de 40’ers onder ons minder leuk om te lezen, maar het blijkt dat de jongeren versneld het roer gaan overnemen. Jongeren die wel in de schoolbanken hebben geleerd over werelddoelen, nieuwe business modellen, agility en andere relevante principes van een circulaire, inclusieve samenleving.

Een ander wenkend perspectief bieden de voorlopers in deze regio. Stoere ondernemers die als pioniers laten zien hoe het anders kan : zoals een Meppels bedrijf dat een oplossing met miljarden aan marktpotentieel maakt voor de grootste klimaatverstoorder volgens DrawDown: de Airco. Of Vivera in Holten die met zijn slagers nu vegetarische burgers maakt, het groenbedrijf en de agrarier die energieleverancier werden en de bouwer die werkt aan gezondheid (Bron: Groene Oosten). Hoe mooi zou het zijn als we consequent kunnen leren van deze pioniers op de belangrijke momenten in de regio, zoals de Circulair Award verkiezing van VNO NCW of de vele congressen die worden georganiseerd. Met meer regie kunnen we met de kracht van deze netwerken deze pioniers een kans geven om zich te kunnen profileren en tegelijkertijd volgens identificeren om ze verder te helpen. Deze regio barst van de onzichtbare pioniers die van enorme waarde zijn. Wat krijgen zij daarvoor terug?  

Ten derde helpt de veranderende omgeving de regio. Als we de wetenschappers uit dit item mogen geloven: het oosten van het land wordt over een eeuw het kloppend hart van het land. Hoog op het droge door de oprukkende gevolgen van de klimaatverandering, wordt onze regio het nieuwe middelpunt. Dat gegeven, met alle kennis en kunde om adaptief en in netwerken te werken, is het derde wenkende maar ook nieuwe perspectief waar vanaf dit decennium al mee kan worden gewerkt voor de plannen over de toekomst.


We luiden graag het nieuwe decennium in met deze drie mooie perspectieven om samen de economie in de regio Zwolle veerkrachtig te gaan organiseren voor de komende 10 jaar. Een hoopvol vooruitzicht voor het komend decennium. Proost!

Charlotte Extercatte is – woonachtig in de regio, werkzaam voor de landelijke pioniers in overheid en bedrijfsleven met haar bedrijf Ambassadorwise Met ambassadeurskracht helpt zij met haar team organisaties versneld te transformeren. In 2019 werd zij door GreenQuest als een van de landelijke pioniers genomineerd en als enige partij met een visie op de sociale innovatie van de transitiethema’s.

Op 6 februari in de Week van de Circulaire Economie presenteert zij samen met Interface en Albron de best practices in The GreenHouse Restaurant. Inschrijven kan via info@ambassadorwise.nl


Charlotte Extercatte begeleidt bestuurders en directies in het realiseren van de Nieuwe Economie met de kracht van ambassadeurs. De menselijke factor organiseren is cruciaal maar onderschat om tot vernieuwing te komen in de huidige economie. Meer over Charlotte op LinkedIn, of beluister Charlotte Extercatte via Spotify (voor abonnees). Meer informatie is te vinden op AmbassadorWise.

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!