Charlotte Extercatte: Anders Verder in de Regio Zwolle

Charlotte Extercatte: Anders Verder in de Regio Zwolle

Bij sommige opdrachtgevers horen we dat de werkdag eigenlijk niet anders is dan voor de corona crisis. Bij anderen is er volop beweging. Daar spelen veel vragen over de toekomst. Zo ook in de media: ‘Moeten we wel terug naar massatoerisme in Amsterdam?’, was de vraag op Nieuwsuur. Er blijken ook erg veel onnodige zorgkosten te zijn en ‘dat kan anders’, werd in dezelfde aflevering gezegd. De overheden roepen dat ze versneld uitvragen gaan doen om de economie te stimuleren. En er is op diverse fronten debat of daar waar steun wordt verleend, er niet meteen andere rijksdoelen moeten worden behaald om tot slimme oplossingen te komen. Zoals het inbedden van voorwaarden om klimaatdoelen te halen. In enige vorm zien we dat nu terug in de deal die KLM en het rijk met elkaar sluiten. Te mild als je het mij vraagt. Ook in het onderwijs wordt gezegd dat ‘we de goede dingen moeten vasthouden’ en dat er bijv. meer afstandsonderwijs blijft, zoals we lazen in de recente update van Windesheim. De ‘wederopbouw’ van de economie na Corona is dus één grote veranderingsoperatie. We weten dus heel goed wat we niet meer willen of dat het anders kan. Maar weten we ook wat we WEL willen? 

De meerderheid van veranderprocessen strandt, omdat er onder de spelers aan tafel eigenlijk geen duidelijk beeld is bij wat het eindbeeld is. Wel in beleidstermen, als ‘we willen onze transportfootprint met zoveel % verlagen’ of ‘in jaar x is er zoveel hernieuwbare energie en hebben we voor alle wijken warmteplannen in beeld’. ‘We gaan in 2050 volledig circulair ondernemen’, is ook een genoemd doel. Maar echt een wenkend perspectief met een aantrekkelijk beeld om samen je tanden in te bijten, dat ontbreekt veelal. En dat is jammer, want de positieve bij effecten zijn enorm.

Wenkend is bijvoorbeeld de gedachte dat als we scholen circulairder en energieneutraler maken, dat deze leeromgevingen dan stimulerender zijn en de uitval van studenten of de eindresultaten hoger zullen zijn – en dat daarmee het human capital agenda in de regio een boost krijgt. Dat daar waar organisaties natuurlijk kapitaal maken, zoals organisaties in deze regio die zich bezighouden met het realiseren van meer toegang tot schoon drinkwater, dat het medewerkers productiever maakt en de business tot nieuwe, opkomende markten brengt. En was het niet zo dat we daar in 2050 de helft van ons geld moeten verdienen als Regio? Of dat we meer onshoring doen om die afhankelijkheid van ketens te verminderen? Hoe ziet de wereld eruit als we de korte ketens in food verdubbelen? Of kunnen we slimme voedseloplossingen realiseren, waarmee we niet alleen onszelf, maar ook andere delen van de wereld helpen om zichzelf te voeden? De experimenten met dergelijke gewassen vinden inmiddels plaats in onze regio. Ook de. Of: Hoe zou het zijn als we meer woningen bouwen, waar mensen minder ziek in worden? De experts in de regio zijn er, de slimme netwerken hiervoor zoals @DuurzaamGebouwd, zijn al vanuit deze regio opgezet. Het is er al, we hoeven er alleen maar meer van te maken?

In alle gevallen moet het anders. Concreet toekomstbeeld. Dat is de oproep. En niet in beleidstaal. Want als je niet weet wat je doel is, hoe kun je het dan bereiken? En laat staan dat je dan mensen kan mobiliseren, die ook daadwerkelijk ‘Anders Verder’ gaan.

Inspiratie is er volop. Hoe ziet een wereld er uit, die eerlijker, inclusiever, gezonder is? Onder meer Geanne van Arkel beschrijft dat bijvoorbeeld – samen met 24 andere auteurs in het boek Anders verder. Zo gaat ze in op hoe pionier Interface zijn visie organiseerde en wat dit opleverde. Een greep: Miljoenen euro’s aan besparingen, onverwachte en verfrissende product-marktcombinaties, vernieuwende business modellen en gemotiveerde mensen in en om de organisatie. Ambassadeurs! Als alle organisaties in Regio Zwolle zich zo zouden organiseren, zou dat de economie geen enorme boost geven? En zo zijn er nog heel veel verhalen waar vanuit visie werken leidt tot versnelde vernieuwing.

Succesvolle pioniers in de nieuwe economie hebben gemeen dat ze allen vanuit een heldere, voorstelbare visie op de toekomst handelen. De opgaves zijn niet gemakkelijk, met name omdat ze stapelen : energie, drinkwater, grondstoffen, corona….Hoe complexer de netwerken zijn om een bepaalde maatschappelijke en economische uitdaging te slechten, hoe groter de behoefte aan een eindbeeld waarin het gedeelde belang er glanzend uitspringt en waar ieders belang helder op tafel ligt. Het effect ervan kan nog wel eens verrassend eenvoudig zijn en veel minder complex dan we op voorhand denken. Zoals een van de opdrachtgevers laatst zei. ‘Goh, alles wat we voor het ene transitie thema organiseren, moet eigenlijk ook voor het andere transitiethema gebeuren. Is het niet veel handiger dat we dat samenvoegen in de organisatie in plaats van dat we nu allemaal verschillende programma’s optuigen?’. Dat klinkt als een wenkend perspectief voor de Regio!

——————————————–

Charlotte Extercatte is – geboren en getogen in het Reestdal in Regio Zwolle – is werkzaam voor de landelijke pioniers in overheid en bedrijfsleven met haar bedrijf Ambassadorwise Met ambassadeurskracht helpt zij met haar team organisaties versneld te transformeren. In 2019 werd zij door GreenQuest als een van de landelijke pioniers genomineerd en als enige partij met een visie op de sociale innovatie van de transitiethema’s. Meer informatie via info@ambassadorwise.nl of volg ons op @ambassadorwise.

Charlotte Extercatte begeleidt bestuurders en directies in het realiseren van de Nieuwe Economie met de kracht van ambassadeurs. De menselijke factor organiseren is cruciaal maar onderschat om tot vernieuwing te komen in de huidige economie. Meer over Charlotte op LinkedIn, of beluister Charlotte Extercatte via Spotify (voor abonnees). Meer informatie is te vinden op AmbassadorWise.

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!