Bert Weever en een groot glas whisky

Bert Weever en een groot glas whisky

Hij heeft een groot glas whisky leeggedronken, Bert Weever van (o.a.) Graansloot in Kampen, toen hij het nieuws vernam dat de Lorentzsluis nabij Kornwerderzand verbreed zou worden. Hij stelt tegelijkertijd dat het nog koffiedik kijken is welke invloed deze aanpassing van de sluis zal hebben op de bedrijfsvoering.

Dat vertelt Weever in Mainport Magazine. De verbreding, na een lobby van tien jaar, komt volgens hem op een goed moment. Handelsstromen veranderen namelijk. ‘We zijn nu twintig jaar actief en houden de handel altijd goed in de gaten. We zien dat de goederen de laatste tijd steeds vaker vanuit Europa deze kant op komen. Ze worden veelal geleverd uit de landen rondom de Zwarte Zee zoals Moldavië en Oekraïne, niet voor niets de graanschuur van Europa genoemd.’ 

De groeiende vraag vanuit deze landen komt onder meer omdat de vraag naar niet-gemanipuleerde en biologische producten enorm toeneemt. ‘Daardoor verschuift de stroom van Amerika naar Europa, perfect dus voor shortsea shipping’, aldus Weever. Zijn bedrijf heeft 5 tot 7 miljoen euro uitgetrokken voor bedrijfsuitbreiding. 

Het economische belang van de verbrede sluis en verdiepte vaarroute is enorm. Voor zowel het internationaal opererende maritieme cluster en de vele specialistische toeleveranciers, als het achterland. Het bedrijfsleven wil dan ook 110 miljoen euro extra investeren bij verbreding van de sluis die uiterlijk in 2026 af moet zijn. Investeringen die bovenop de al geplande uitgaven komen van enkele honderden miljoenen euro’s, meldt het magazine.

Ook de werkgelegenheid zal naar verwachting een flinke boost krijgen. Een economische effectstudie uit 2016 berekende onder meer een werkgelegenheidsgroei in de IJsselmeerregio van 3.000 arbeidsplaatsen. Verder moet het project een impuls geven aan het verduurzamen van vervoersstromen door meer vervoer over water in plaats van over de weg.

De kosten van de verbreding van het sluizencomplex en het vernieuwen van de bijbehorende bruggen worden beraamd op 215 miljoen euro. Regionale overheden en het bedrijfsleven betalen mee aan het project, zij brengen 88,5 miljoen euro bij elkaar. Volgens de initiatiefnemers ruim voldoende om de meerkosten van het project te kunnen dekken.

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!